Wat is "Taekwondo"

 

Taekwondo, een sport voor de toekomst

Een Olympische sport voor iedereen. Taekwondo is een stijlvolle en veelzijdige vechtsport. Een snelle sport, maar vooral een sport met toekomst. In Azië maar ook in Europa neemt de populariteit van Taekwondo steeds verder toe. Zowel mannen als vrouwen, jongeren als ouderen beleven veel plezier aan taekwondo. Een sport die op alle niveaus aantrekkelijk is. Voor de recreant, voor de wedstrijdsporter, maar ook voor de topsporter. 

Taekwondo betekent letterlijk: "
manier van de voet en de vuist", maar het accent ligt op de voeten en de benen. Een goede uitvoering vereist de nodige inspanningen. Taekwondo leent zich dan ook uitstekend voor het verbeteren van de lichamelijke conditie én het zelfvertrouwen. Iedereen kan de Taekwondo technieken leren en in de praktijk beoefenen. 
In het jaar 2000 heeft taekwondo de Olympische status gekregen. Hiermee bereikt de sport, die een rijke historie kent, een belangrijke mijlpaal.
 

Zelfbeheersing, discipline en hoffelijkheid

Drie kenmerken van taekwondo die tegelijkertijd het verschil aanduiden tussen sporter en vechter. 
Het is bij taekwondo niet de bedoeling dat een gevecht tussen twee spelers uitmondt in een strijd waarbij alles geoorloofd is, daarom is het belangrijk dat je de taekwondo technieken goed leert beheersen. Op die manier treed je je tegenstander met discipline en hoffelijkheid tegemoet. 

Taekwondo is een sport waarbij veel getraind wordt op het correct uitvoeren van diverse stoot- en traptechnieken. Tijdens het uitvoeren van de vele traptechnieken sta je regelmatig op één been. Van het evenwichtsvermogen wordt daarom nogal wat gevraagd. 
De basistechnieken, zoals hand- en voetstanden, leer je als eerste. In een latere fase van het trainingsproces wordt aandacht besteed aan mentale training, souplesse, snelheid en kracht. Dan ontstaan de zeer gecontroleerde en vaak snelle bewegingen die voor taekwondo zo kenmerkend zijn.
Belangrijk is dat de lichamelijke conditie gelijke tred houdt met de vooruitgang in technieken. Taekwondo is dan ook een inspannende ontspanning. Een beschaafde sport waarin je op een positieve manier je energie kwijt kunt. 

Trainen doe je in je eigen tempo, binnen je eigen mogelijkheden. Zo kan iedereen de verschillende taekwondo technieken leren beheersen. De trainingen worden aangepast aan het niveau dat je wilt bereiken. Het tempo waarin je taekwondo leert, bepaal je dus grotendeels zelf. 
 

Taekwondo onderdelen

Binnen de Taekwondo sport zijn een aantal onderdelen belangrijk, hier wordt dan ook de nodige aandacht aan geschonken tijdens de trainingen. Hieronder kun je de onderdelen zien en kun je ook lezen wat ze betekenen.

  • Oefen je stijlvormen (Poomsee), dan vecht je tegen een denkbeeldige tegenstander, waarbij je in een vast patroon aanvals- en verdedigingstechnieken uitvoert.
  • Met zelfverdedigingstechnieken (Hosinsul) leer je jezelf te verdedigen tegen alle vormen van aanvallen, zoals: vastpakken, verwurgen, klemmen of stok- en mesaanvallen.
  • Met breektechnieken (Kyokpa) leer je voorwerpen breken. Dit is een spectaculaire test om te kijken of je de bewegingen goed beheerst.
  • Sparring (Kyorugi) is een vrij gevecht tussen twee partners waarbij zoveel mogelijk punten moeten worden gescoord.

Wedstrijden

Om aan Taekwondowedstrijden te kunnen deelnemen moet je de technieken eerst heel goed beheersen. Tijdens de wedstrijdtrainingen wordt er naast de technieken ook veel aandacht besteed aan het bewegingspatroon van je voeten. Taekwondowedstrijden vallen op door de dynamische bewegingen van de sporters. Wervelende aanvallen, spectaculaire ontwijkmanoeuvres en tegenaanvallen volgen elkaar in een snel tempo op. Kortom, een spannend kijkspel. 
In de onderdelen "stijlvormen" en "sparring" zijn er wedstrijden op verschillende niveaus, zodat je je al na korte tijd kunt inschrijven voor een toernooi. Je kunt ook deelnemen op recreatieve basis zonder mee te doen aan officiële kampioenschappen. 
Bij sparringswedstrijden moet je binnen drie ronden van elk drie minuten zoveel mogelijk punten zien te scoren. Een aanval van je voet of vuist gericht op de voorzijde van de romp of het hoofd van je tegenstander levert punten op. Aanvallen, gericht op het achterhoofd, nek, rug of onder de navel zijn niet toegestaan. Jongeren tot 14 jaar mogen niet naar het hoofd aanvallen. 
Sparringswedstrijden zijn full-contact. Tijdens de wedstrijd zorgen de hoofdscheidsrechter en drie juryleden ervoor dat alles volgens de regels verloopt. Dankzij discipline, strakke regels en het dragen van de verplichte lichaams-, arm-, been-, hoofd-, mond- en kruisbeschermers blijft het aantal blessures gering, zeker in verhouding tot andere sporten. 
Bij wedstrijden in het onderdeel "stijlvormen" ligt de nadruk, naast een correcte uitvoering van trappen, stoten en verdedigingen, op concentratie, balans en kracht tijdens de bewegingen. Daarnaast houden de juryleden bij hun waardering ook rekening met harmonie, ritme, soepelheid en dynamiek. 
 
In de meeste vechtsporten kent men stijlfiguren die volgens een vast patroon moeten worden gelopen. Ook in het taekwondo kent men deze stijlfiguren waartoe o.m. de Taegeuk en Poomsae behoren. De Taegeuk en Poomsae zijn stijlfiguren die zijn samengesteld uit de basisbewegingen van het taekwondo. De meeste zijn gebaseerd op de aanvals- en/of verdedigingstechnieken, welke zijn geplaatst in een vaste en logische volgorde. 
De stijlfiguren geven de Taekwondo beoefenaar de kans alle basistechnieken in serie door te nemen en verder te ontwikkelen. Tevens kan men door stijlfiguren de handelbaarheid van de verschillende technieken in de praktijk bewijzen, een juiste ademhalingstechniek oefenen en een goed ritmegevoel krijgen. Het kan gezien worden als een gevecht tegen denkbeeldige tegenstanders. In een vooraf bepaalde vorm, in verschillende richtingen, worden alle mogelijke aanvals- en verdedigingstechnieken uitgevoerd.
Bij de uitvoering van de Taegeuk en Poomsae dient aandacht besteed te worden aan de volgende punten:

Men moet op dezelfde plaats eindigen als werd begonnen.

Men moet een juiste houding tonen en vooral een beeldend karakter laten zien. Bij examens blijkt zeer vaak dat kandidaten geen enkele weet hebben van wat de achtergrond is van een bepaalde techniek of wat het doel van de kihap(=schreeuw) is. Veel technieken worden uitgevoerd zonder enige richting, kracht of gerichte spierspanning.

men dient de spieren op het juiste moment aan te spannen of te ontspannen. Iedere techniek van een slag, stoot of trap dient te worden uitgevoerd tijdens een kort spanningsmoment van het lichaam. Men voert de Poomsae niet correct uit indien men tijdens de gehele oefening één brok spierspanning is of als men de oefening uitvoert als “een slappe vaatdoek”.

Bij enkele stijlfiguren dienen de technieken vertraagd en/of versneld te worden uitgevoerd. Dit dient te gebeuren met grote precisie.

Men dient de achtergrond van iedere beweging te kennen.

In de uitvoering moet een bepaalde realiteit naar voren komen. De Poomsae kan immers gezien worden als een soort van gevecht tegen een denkbeeldige tegenstander.

Alle technieken dienen zowel rechts als links te kunnen worden uitgevoerd.

Tijdens de uitvoering dient men recht vooruit te kijken en dient iedere techniek gepaard te gaan met een goede ademhalingstechniek.Om te kijken of je Taekwondo een leuke sport vindt, kun je bijvoorbeeld een proefles komen volgen.
Wij hopen je snel te mogen verwelkomen tijden een van de trainingen.

Klik hier voor de trainingstijden.