Contributie overzicht

 

Vaststelling contributie 2023 per categorie

Bedrag Per maand Per periode per jaar
Categorie A: pupillen 7 t/m 9 jaar € 9,00 € 54,00 € 108,00
Categorie B: aspiranten 10 t/m 13 jaar  € 10,50 € 63,00 € 126,00
Categorie C: junioren 14 t/m 17 jaar          € 11,50 € 69,00 € 138,00
Categorie D: senioren 18 jaar en ouder        € 12,50 € 75,00 € 150,00
Categorie E: ereleden  € 0,00
Categorie F: steunleden*    € 25,00 € 50,00

Rekeningnr. : IBAN NL 91 RABO 0133 4026 14

 

*Steunleden zijn leden die geen behoefte hebben om te trainen, maar wel betrokken willen
blijven en de vereniging willen ondersteunen.
Steunleden zijn dan ook altijd van hartelijke welkom en worden ook uitgenodigd voor de
verschillende activiteiten, die worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het kamp en de
groepsuitjes voor de verschillende groepen.

 

Contributie Taekwondo Bond Nederland (TBN)

 

De TBN is de enige officiële taekwondo-organisatie in Nederland erkend door de
rijksoverheid. De TBN is aangesloten bij het NOC*NSF, de World Taekwondo Federation en
de European Taekwondo Union. De TBN behartigt de belangen van de taekwondosport,
organiseert kampioenschappen en toernooien, leidt trainers en scheidsrechters op, verzorgt
promotie en verstrekt informatie, organiseert clinics, cursussen, danexamens, jeugdkampen
etc. De TBN vaardigt sporters af naar EK’s, WK’s en Olympische Spelen.

 

In uw officiële TBN-paspoort worden alle behaalde graduaties, gevolgde cursussen en
wedstrijdresultaten aangetekend. Dit paspoort, is tevens uw wedstrijdlicentie.

 

Nog enkele voordelen als lid van de bond op een rijtje:
• Gratis toegang bij bondskampioenschappen zoals Nationale kampioenschappen.
• Gratis cursussen en bijscholing.
• Ongevallenverzekering tijdens training en wedstrijden.
• Officiële WTF – dan diploma’s.

 

De contributie voor het bondslidmaatschap wordt door de TBN zelf verzorgd. Deze
leeftijdsafhankelijke kosten maken geen deel uit van de contributie van Tae Kwon Do
Someren.

De Bondscontributie voor 2023 inclusief verzekeringspremie bedraagt:

Aspiranten,  jeugd t/m 13 jaar:             € 32,00 per jaar

Junioren,  jeugd 14 t/m 17 jaar:             € 38,00 per jaar

Senioren, 18 jaar en ouder:                   € 43,00 per jaar