Stacks Image 378
Taekwondo Someren logo
Taekwondo Someren 1

Taekwondo Trainingen

Trainingslocatie

De trainingen vinden plaats in de sporthal van het Varendonck College aan de Kanaalstraat 12 in Someren.
De sporthal ligt op de hoek van de Kanaalstraat en de Dorpsweg.
Er is voldoende parkeergelegenheid bij de sporthal en deze is gratis.
Klik hier voor de plattegrond.

Trainingstijden

Maandagavond:

18.30 t/m 19.45 uur Training voor de leeftijd 7 t/m 13 jaar.
19.45 t/m 21.00 uur Training voor de leeftijd 14 jaar en ouder.

Woensdagavond:

18.30 t/m 19.45 uur Training voor de leeftijd 7 t/m 13 jaar.
19.45 t/m 21.00 uur Training voor de leeftijd 14 jaar en ouder.

Vrijdagavond:

18.00 t/m 19.15 uur Training voor de leeftijd 7 t/m 13 jaar.
19.15 t/m 20.30 uur Training voor de leeftijd 14 jaar en ouder.


De trainingen bestaan uit Stijltrainingen, Sparringstrainingen en gecombineerde trainingen.

Ben je geïnteresseerd in Taekwondo? Kom dan geheel vrijblijvend een paar keer mee trainen.
Hier zijn geen kosten aan verbonden. Je hoeft alleen een T-shirt en een trainingsbroek mee te nemen.

Wil je lid worden, download dan hier het inschrijfformulier, vul het in en neem het mee naar de volgende training.

Wil je een pak of andere materialen bestellen?
Klik dan hier voor het downloaden van het bestelformulier.
Taekwondo Traptechnieken
Taekwondo Spartraining 2
Taekwondo Spartraining 1
Taekwondo Spartraining 3

Trainingsreglement

 • Toon respect naar iedereen.
 • Pesten, discrimineren en schelden is ten strengste verboden.
 • Het is verboden elkaar te duwen of bij elkaar aan de dobok te trekken.
 • Het dobok dient altijd netjes en schoon te zijn.
 • Handen en voeten dienen schoon te zijn en nagels kort geknipt.
 • Eventuele wondjes dienen afgedekt te zijn.
 • Het dragen van sieraden is niet toegestaan of worden afgeplakt.
 • De kleedkamers dienen netjes te zijn en netjes achtergelaten te worden. De kleedkamer hoort ook bij de dojang!
 • Toiletbezoek vóór de training, tijdens de training alleen met toestemming van (assistent)trainer.
 • Bij het betreden en verlaten van de dojang dient men correct te groeten.
 • Drinken tijdens de les is alleen toegestaan als de trainer toestemming heeft gegeven.
 • Voor, tijdens en na de training wordt er Nederlands gesproken. Dus wanneer je in de sporthal komt, in de kleedkamers en in de zaal!
Taekwondo is een zeer gedisciplineerde sport. De trainers en het bestuur zullen toezien op naleving van dit reglement.

Trainingsonderdelen

Binnen de Taekwondo sport zijn een aantal onderdelen belangrijk, hier wordt dan ook de nodige aandacht aan geschonken tijdens de trainingen. Hieronder kun je de onderdelen zien en kun je ook lezen wat ze betekenen.

 • Oefen je stijlvormen (Poomsee), dan vecht je tegen een denkbeeldige tegenstander, waarbij je in een vast patroon aanvals- en verdedigingstechnieken uitvoert.
 • Met zelfverdedigingstechnieken (Hosinsul) leer je jezelf te verdedigen tegen alle vormen van aanvallen, zoals: vastpakken, verwurgen, klemmen of stok- en mesaanvallen.
 • Met breektechnieken (Kyokpa) leer je voorwerpen breken. Dit is een spectaculaire test om te kijken of je de bewegingen goed beheerst.
 • Sparring (Kyorugi) is een vrij gevecht tussen twee partners waarbij zoveel mogelijk punten moeten worden gescoord.

Wedstrijden

Om aan Taekwondowedstrijden te kunnen deelnemen moet je de technieken eerst heel goed beheersen. Tijdens de wedstrijdtrainingen wordt er naast de technieken ook veel aandacht besteed aan het bewegingspatroon van je voeten. Taekwondowedstrijden vallen op door de dynamische bewegingen van de sporters. Wervelende aanvallen, spectaculaire ontwijkmanoeuvres en tegenaanvallen volgen elkaar in een snel tempo op. Kortom, een spannend kijkspel.
In de onderdelen "stijlvormen" en "sparring" zijn er wedstrijden op verschillende niveaus, zodat je je al na korte tijd kunt inschrijven voor een toernooi. Je kunt ook deelnemen op recreatieve basis zonder mee te doen aan officiële kampioenschappen.
Bij sparringswedstrijden moet je binnen drie ronden van elk drie minuten zoveel mogelijk punten zien te scoren. Een aanval van je voet of vuist gericht op de voorzijde van de romp of het hoofd van je tegenstander levert punten op. Aanvallen, gericht op het achterhoofd, nek, rug of onder de navel zijn niet toegestaan. Jongeren tot 14 jaar mogen niet naar het hoofd aanvallen.
Sparringswedstrijden zijn full-contact. Tijdens de wedstrijd zorgen de hoofdscheidsrechter en drie juryleden ervoor dat alles volgens de regels verloopt. Dankzij discipline, strakke regels en het dragen van de verplichte lichaams-, arm-, been-, hoofd-, mond- en kruisbeschermers blijft het aantal blessures gering, zeker in verhouding tot andere sporten.
Bij wedstrijden in het onderdeel "stijlvormen" ligt de nadruk, naast een correcte uitvoering van trappen, stoten en verdedigingen, op concentratie, balans en kracht tijdens de bewegingen. Daarnaast houden de juryleden bij hun waardering ook rekening met harmonie, ritme, soepelheid en dynamiek.
In de meeste vechtsporten kent men stijlfiguren die volgens een vast patroon moeten worden gelopen. Ook in het taekwondo kent men deze stijlfiguren waartoe o.m. de Taegeuk en Poomsee behoren. De Taegeuk en Poomsee zijn stijlfiguren die zijn samengesteld uit de basisbewegingen van het taekwondo. De meeste zijn gebaseerd op de aanvals- en/of verdedigingstechnieken, welke zijn geplaatst in een vaste en logische volgorde.
De stijlfiguren geven de Taekwondo beoefenaar de kans alle basistechnieken in serie door te nemen en verder te ontwikkelen. Tevens kan men door stijlfiguren de handelbaarheid van de verschillende technieken in de praktijk bewijzen, een juiste ademhalingstechniek oefenen en een goed ritmegevoel krijgen. Het kan gezien worden als een gevecht tegen denkbeeldige tegenstanders. In een vooraf bepaalde vorm, in verschillende richtingen, worden alle mogelijke aanvals- en verdedigingstechnieken uitgevoerd.

Bij de uitvoering van de Taegeuk en Poomsees dient aandacht besteed te worden aan de volgende punten:

 • Men moet op dezelfde plaats eindigen als werd begonnen.

 • Men moet een juiste houding tonen en vooral een beeldend karakter laten zien. Bij examens blijkt zeer vaak dat kandidaten geen enkele weet hebben van wat de achtergrond is van een bepaalde techniek of wat het doel van de kihap(=schreeuw) is. Veel technieken worden uitgevoerd zonder enige richting, kracht of gerichte spierspanning.

 • Men dient de spieren op het juiste moment aan te spannen of te ontspannen. Iedere techniek van een slag, stoot of trap dient te worden uitgevoerd tijdens een kort spanningsmoment van het lichaam. Men voert de Poomsee niet correct uit indien men tijdens de gehele oefening één brok spierspanning is of als men de oefening uitvoert als “een slappe vaatdoek”.

 • Bij enkele stijlfiguren dienen de technieken vertraagd en/of versneld te worden uitgevoerd. Dit dient te gebeuren met grote precisie.

 • Men dient de achtergrond van iedere beweging te kennen.

 • In de uitvoering moet een bepaalde realiteit naar voren komen. De Poomsee kan immers gezien worden als een soort van gevecht tegen een denkbeeldige tegenstander.

 • Alle technieken dienen zowel rechts als links te kunnen worden uitgevoerd.

 • Tijdens de uitvoering dient men recht vooruit te kijken en dient iedere techniek gepaard te gaan met een goede ademhalingstechniek.
 Taekwondo Someren 5
Taekwondo Someren FaceBook 7
Optimum Value 14

Volg ons ook op FaceBook.

Optimale gezondheid en Vitaliteit

Taekwondo Someren is lid van de Taekwondo Bond Nederland.
Wil je meer informatie over de Taekwondo bond, klik dan op onderstaand logo.

Stacks Image 1083